top of page

CONCEPT

 

De organisatie werkt vanuit een visie om de jeugd te leren voetballen op een creatieve en plezante manier met een grote aandacht voor “fair-play”.
Elke stage worden er nieuwe programma's uitgewerkt om de spelertjes een extra bagage mee te geven aan kennis en vaardigheden.

 

Bovendien steunt onze organisatie op de pijlers van een totale motorische ontwikkeling van het kind, waar alle facetten aan bod komen om de volledige motoriek te bevorderen.  Dit maakt dat wij gevarieerde en vernieuwende trainingen en werkvormen trachten aan te bieden die onderbouwd zijn door de visie van de KBVB.

 

Tijdens al onze stages worden de trainingen geleid door gekwalificeerde trainers die hun "know-how" met plezier overbrengen aan de spelertjes.

Dit alles gebeurd in de vooropgestelde programmatie van trainingen en trainingsmethodes die TS EVENTS aanbiedt.

 

Uiteraard staat "FUN" ook centraal tijdens onze stages!  Elke trainingsdag worden er activiteiten aangeboden om dit aspect volledig tot zijn recht te laten komen.

Dagindeling

08.00 - 09.00:

09.00 - 10.15:

10.15 - 10.45:

10.45 - 12.00:

12.00 - 13.00:

13.00 - 14.15:

14.15 - 14.45:

14.45 - 16.00:

16.00 - 17.00:

 

Ontvangst - inschrijven

Trainingsessie 1

Pauze (koekje + drankje)

Trainingsessie 2

Middagpauze 

Sessie 3 (Mot. spelvormen/ Fun)

Pauze (fruit + water)

Trainingsessie 4

Opvang

FUNdamentals

Onze jongste deelnemertjes aan de stages verdienen een aangepaste aanpak.  Deze visie die aansluit bij de richtlijnen van de KBVB voorziet dat elke sessie kadert in de "FUNdamentals".

Leiden en dribbelen is hier de rode draad doorheen de sessies.  Wedstrijdvormen gebeuren in 2 vs 2 formatie.

Dit biedt de spelertjes de mogelijkheid om zich ten volste te concentreren op de bal en hun balvaardigheden te ontwikkelen.

Motorische ontwikkeling

De algemene motoriek van spelertjes bevorderen om zo betere voetballers te worden!

 

Oog- hand coördinatie, oog- voet coördinatie, lichaamsbesef, lenigheid, evenwicht, ...  
Tijdens verschillende trainingsessies van de stages komen deze punten extra aan bod.  Bij de oudere leeftijdscategorieën komen er ook sessies blessurepreventie, dynamisch en statisch rekken en core-stability aan te pas.

 

In de SAQ-testen worden speed-agility-quickness opgemeten aan de hand van professioneel meetapparatuur.
Spelertjes die verschillende stages deelnemen kunnen hun vorderingen hier nauwgezet volgen.

 

Een gevarieerde en gezonde levenstijl gaan uiteraard hand in hand samen met een goede motorische ontwikkeling.

Elke stage bieden wij de spelertjes dan ook warme maaltijden aan tijdens de middagpauze.  In de voormiddagpauze een koekje en fruitsap of water. Tijdens de namiddagpauze eten we een stuk fruit en is er water of sportdrank.

FUN

Voetbal, het favoriete spelletje van al onze spelertjes.

Voetbal is plezier maken met vrienden en dit streven we dan ook na tijdens onze stages die een unieke ervaring moeten zijn.  De trainers zorgen tijdens de sessies voor de nodige animo maar er zijn ook verschillende sessies met specifieke aandacht voor dit item.

 

Dit varieert van kennismakingsspelen, ludieke spelen, motorische spelvormen tot teambuilding, tennisfoot, honkfoot,..

Spelgerichte aanpak

De spelertjes worden per leeftijdscategorie ingedeeld.

In al deze categorieën worden de trainingsessies spelgericht opgesteld met telkens een bepaald thema doorheen de training.

bv. Pas- en trapvormen, 1 vs 1, afwerking, basics, ...

 

De wedstrijdvormen/tornooien gebeuren in de vooropgestelde formaties van VFV afhankelijk van de leeftijdscategorie.

 

TS Foot Cup

Tijdens al onze stages staat er steeds een TS Foot Cup op het programma met uitdagende voetbaltechnische proeven op maat van de verschillende categorieën.  

Deze verschillende "Foot Cups" zijn elke stage anders en verlopen telkens in een bepaald thema.

 

bv. Dries Mertens Foot Cup: snelheid en dribbelvaardigheid.

bv. Spitsbroederscup: afwerking - samenspel per 2.

 

Kijk snel bij de komende stages welke er op het programma staat!!

Trainingen doelmannen

De deelnemers aan onze stage kunnen deelnemen als doelman of veldspeler.  De doelmannen trainen het merendeel van de stage mee met de groep maar doorheen de stageweek worden er een aantal sessie voor doelmannen apart voorzien.  Deze worden geleid door een van onze deskundige jeugdtrainers voor doelmannen.

bottom of page